Rosenmetoden – ett bra komplement
Birgitta Ekman driver sedan 20 år Annas Hälsoklinik, där hon idag arbetar nästan uteslutande med Rosenmetoden vilken kompletteras med gestaltterapi när det behövs.
Birgitta (eller Anna Birgitta, som är hennes fullständiga namn) arbetade som sjuksköterska i Malmö och gick i mitten av 1980-talet en zonterapikurs hos Axelssons i Malmö. Det var under denna tid som hon fick en demonstrationsbehandling i Rosenterapi, vilket visade sig bli en stor och omvälvande upplevelse för henne. Hon utbildade sig i Rosenmetoden 1987-1991 parallellt med att hon hade en mottagning med zonterapi.
– Inom Rosenmetoden tror vi på ett samband mellan kropp och själ. Det här är en kroppsterapi där vi arbetar med spända muskler och andning; när man inte andas ordentligt håller man kvar känslor och upplevelser i de spända musklerna. Det kan vara upplevelser som vi har med oss sedan vi var barn eller tonåringar, då vi kanske inte hade någon att bearbeta känslorna och upplevelserna med.

Rosenmetoden är ingen massage utan en djup beröring som syftar till att få klienten avslappnad. Birgitta håller där det är spänt och känner om det ger efter. En del klienter kan faktiskt se scener från sin barndom som de kan släppa när de bearbetas. Under behandlingen uppmanar Birgitta klienten att berätta om upplevelserna, att släppa ut dem och våga känna efter. Det är viktigt att klienten själv vill få denna behandling och man bör komma flera gånger eftersom det är en process som man går igenom. En behandling på mottagningen tar uppåt en timme och kostar 500 kronor.
Rosenterapi är bra för människor som har insett att det finns ett samband mellan kropp och själ; det är viktigt att klienten själv känner att de behöver hjälp. Metoden är ett bra komplement till den traditionella vården som kan minska tablettbruk och ge en snabbare läkning. Birgitta har 20 års erfarenhet av denna terapi och hon är medlem i Svenska Kroppsterapeuters Riksförbund samt i Rosenterapeuters Riksförbund. Att hon verkligen kan Rosenmetoden kan klienterna intyga, de menar att hon ”har det i händerna”.

Annas Hälsoklinik

Bransch:
Friskvård

Telefon: 040-976584

Adress:
Annas Hälsoklinik
Erik Dahlbergsgatan 10
21448 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN